We wish you a Merry Christmas

image

  

do fa fa – sol fa – mi re re  | We wish you a Merry Christmas;   

re sol sol – la sol – fa mi  do | We wish you a Merry Christmas;   

do la la – sib la – sol fa re | We wish you a Merry Christmas   

do do re sol mi fa … | and a Happy New Year.   

  

do fa fa fa mi | Good tidings we bring   

mi fa mi re do | to you and your kin;   

sol la sol fa – fa DO do | Good tidings for Christmas   

do do re sol mi fa | and a Happy New Year.   

  

do fa fa – sol fa – mi re re | We wish you a Merry Christmas;   

re sol sol – la sol – fa mi do  | We wish you a Merry Christmas;   

do la la – sib la – sol fa re  | We wish you a Merry Christmas   

do do re sol mi fa … | and a Happy New Year.   

 

Anúncios