Músicas Infantis

RE  RE  si  sol sol si RE RE RE si la/ mar-cha, sol-da-do, ca-be-ça de pa-pel
si DO  DO  DO la RE RE/ se não mar-char di-rei-to  MI RE DO si la sol/ vai pre-so no quar-tel
sol  si   RE  RE si  sol  sol  si/ o  quar-tel  pe-gou fo – go, 
si RE RE RE si la/ apo-lí-cia   deu si-nal
si  DO   DO  DO la  RE  RE/ a – co – dea -co-dea-co-dea MI RE DO si la sol/  ban-dei-ra na-cio-nal.

 

Anúncios